MENU

ANNOUNCEMENT

INVITATION TO A PULONG BAYAN WITH ZUS OFFICIALS

The Philippine Embassy in Warsaw is pleased to invite members of the Filipino community in Poland to a Pulong Bayan with six (6) speakers from the Social Insurance Institution or Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) on Sunday, 03 September 2017, at the Embassy’s Consular Hall to discuss the various benefits and pensions in Poland that can be availed of by foreign workers through the registration and the corresponding regular payments of ZUS contributions.

We encourage everyone to attend this activity to increase awareness on the rights of foreign workers in Poland and promote the welfare of overseas Filipinos. The event will start with the Holy Mass celebration at 11:00 am.

To ensure the correct number of participants, we would like to request those who intend to participate in this event to please email the Embassy at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  before 5:00 pm on Wednesday, 30 August 2017.

The Embassy looks forward to another fruitful session with the Filipino community.

END

Inaaanyayahan ng Pasuguan ng Pilipinas sa Warsaw ang mga miyembro ng pamayanang Pilipino sa Poland sa isang Pulong Bayan kasama ang anim (6) na tagapagsalita mula sa Social Insurance Institution o Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) sa Linggo, ika-3 ng Setyembre 2017, sa Consular Hall upang talakayin ang iba't ibang mga benepisyo at pensiyon na natatanggap sa Poland sa pamamagitan ng regular na pagbabayad ng mga kontribusyon sa ZUS.

Hinihikayat namin ang lahat na dumalo sa kaganapang ito upang madagdagan ang kaalaman sa mga karapatan ng mga dayuhang manggagawa sa Poland at itaguyod ang kapakanan ng mga Pilipino sa ibang bansa. Magsisimula ang kaganapan ng isang Misa sa alas-11 ng umaga.

Upang matiyak ang tamang bilang ng mga kalahok, hinihiling namin ang mga taong gustong sumali sa kaganapang ito na  mangyaring mag-email sa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. bago mag-alas 5 ng hapon ng Miyerkoles, ika-30 ng Agosto 2017.