MENU

ANUNSYO

Nais po naming ipabatid na ang Pasuguan ay sarado sa,

ika-21 ng Agosto 2017 – Ninoy Aquino Day

Sa mga kababayan na may mahalagang katanungan, ang Duty Officer sa mga araw na nabanggit ay si Ms. Editha P. Credo. Maaari po siyang tawagan sa Embassy hotline na +48 694 736 488.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ANNOUNCEMENT

Please be informed that the Philippine Embassy will be closed on:

21 August 2017 – Ninoy Aquino Day

For Filipino nationals with urgent inquiries, please be informed that the Duty Officer on this date will be Ms. Editha P. Credo.  She may be contacted through the Embassy’s hotline at +48 694 736 488.