MENU

ADVISORY

The Embassy of the Republic of the Philippines in Warsaw would like to inform the general public that it will be closed on Monday, 1 May 2017 (Labor Day) and Wednesday, 3 May 2017 (Constitution Day).

The Embassy will resume operations on Tuesday, 2 May 2017 and on Thursday, 4 May 2017 and Friday, 5 May 2017.

Thank you very much.

__________________________________________________________

PAALALA

Ang Embahada ng Republika ng Pilipinas sa Warsaw ay nais pong ipaalam sa publiko na ang opisina ay sarado sa Lunes, ika-1 ng Mayo 2017 (Labor Day) at Miyerkules, ika- 3 ng Mayo 2017 (Constitution Day).

Ang Embahada po ay magbubukas sa Martes, ika-2 ng Mayo 2017 at sa Huwebes, ika-4 ng Mayo 2017 at Biyernes, ika-5 ng Mayo 2017.

Maraming salamat po.