MENU

parol

Mga Minamahal kong Kababayan,

   Nais po naming ipaalam sa inyong lahat na ang Pangulo ng Republika ng Poland na si Presidente Bronislaw Komorowski at Unang Ginang Madame Anna Komorowski ay nagpasyang ilagay ang parol ng Pilipinas sa bintana  ng kanilang Opisyal na Tahanan sa Belvedere.

   Ito po ay magaganap pagkatapos ng isang mailking palatuntunan sa   kanilang Opisyal na Tahanan bukas, Miyerkoles, ika-18 ng Disyembre 2013, ika-sampu at kalahati ng umaga (10:30 am). Magbibigay ng kanilang pahayag ang pangulo ng Polska Akcja Humanitarna na si Bb. Janina Ochojska, at ang inyong lingkod. Pagkatapos po ay si Ginang Komorowski naman ang magbibigay ng kanyang pahayag at ito ay susundan ng pag-awit ng mga bata ng pamaskong awitin ng Poland.

   Si Pangulong Komorowski ay nakatalaga rin po sanang lumahok sa   kaganapang ito subalit sa hindi maiiwasang kadahilanan ay hindi na po makakadalo. Ang pangulo ng bagong samahan ng mga Pilipino sa Poland na si G. Alex Visalda at ang iba pang pamunuan nito at ang ilang kababayan ay dadalo rin sa kaganapang ito.

   Sa ala-sais naman  ng gabi ng naturang araw at petsa (Miyerkoles, ika-18 ng Disyembre 2013, ang isa pang parol ng Pilipinas ay iluluklok naman sa Christmas tree sa New Town Square. Ito po ay napagpasyahan ng Pamahalaan ng Lungsod ng Warsaw sa ilalim ni Mayor Hanna Gronkiewicz-Waltz, kaakibat ang Zarzad Terenow Publicznych.

   Lahat po kayo ay inaanyayahan naming saksihan ang pangyayaring ito na higit na magpapatibay sa bigkis ng pagkakaibigan sa pagitan ng mga Pamahalaan at  mga mamamayan ng bansang Pilipinas at Poland lalo na’t magkakawing tayo sa ating Katolikong pananampalataya.

   Ang hugis-bituin ng ating parol ay kumakatawan sa Bituin ng Bethlehem na nagsilbing gabay sa Tatlong Hari sa kanilang pagdulog sa sabsaban ni Panginoong Hesus.  Ang pagluklok ng mga parol ng Pilipinas sa Poland ay kumakatawan sa ating pag-asa at nagpapatibay ng ating damdamin  upang  mapawi ang ating pighati sanhi ng trahedyang sumapit sa ating tinubuang-bayan, at upang tayo ay makausad ng may mahigit na pananampalataya sa Diyos. 

   Isama po natin ang ating buong pamilya upang masaksihan ang kaganapang ito.

   Maligayang Pasko at Manigong Bagong Taon sa Inyong Lahat!

                                                                         Para sa ating Bayan,

                                                                          Patricia Ann V. Paez

                                                                               Punong-Sugo

ENGLISH VERSION:

TWO PAROLS (CHRISTMAS LANTERNS) OF THE PHILIPPINES TO BE INSTALLED AT THE PRESIDENTIAL RESIDENCE OF PRESIDENT AND MRS. KOMOROWSKI AND AT THE NEW TOWN SQUARE OF WARSAW

To my Beloved Countrymen,

   We wish to inform all of you that the President of the Repulic of Poland His Excellency Bronislaw Komorowski and First Lady Madame Anna Komorowski have decided to install a parol (Christmas lantern) of the Philippines in the window of the Presidential Residence at Belvedere tomorrow, Wednesday, 18 December 2013 at 10:30 in the morning.

   There will be a short program during this event. The President of the Polska Akcja Humanitarna (Polish Humanitarian Action) Ms. Janina Ochojska and your public servant will deliver their respective addresses, to be followed by the address of Madame Komorowski. President Komorowski was supposed to participate in the program but due to an unforeseen circumstance, will not be able to do so. The President of the newly-formed association of Filipinos in Poland Mr. Alex Visalda and its other officers and some of our kababayan will also attend the event.

   At six o’clock in the evening of the same date (18 December 2013), another parol of the Philippines will be installed on a Christmas tree at New Town Square. This was decided upon by the the City Government of Warsaw under the leadership of Mayor Hanna Gronkiewicz-Waltz, in cooperation with Zarad Terenow Publicznych.

   Everyone is invited to witness this event which strengthens the bond od friendship between the Governments and peoples of Poland and the Philippines which are bound by the same Catholic faith.

   The star-shaped Philippine parol represents the Star of Bethlehem which guided the Three Kings to the manger of Jesus Christ. The installation of the parols of the Philippines in Poland embodies our collective hope and strengthens our resolve to overcome our grief due to the recent tragedy that struck our nativeland, and to move on with an even greater faith in God.

   I enjoin all of you to bring your entire family to witness this event!

   A Merry Christmas and a Happy New Year to All of You!

                                                                                  For our country,

                                                                              Patricia Ann V. Paez

                                                                                   Ambassador

Contact Us

Embassy of the Philippines
Lentza 11, Warsaw, Poland

Tel. : (+48) 22- 490-2025 (+48) 22- 490-2025
Fax : (+48) 602-541-012
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

24-hour Emergency Hotline:

(+48) 694-736-488 (+48) 694-736-488