MENU

ANNOUNCEMENT

 

The Embassy wishes to inform the public that, effective 01 July 2021, the Consular Office will be open from 8:30 a.m. to 12:00 Noon and from 1:00 p.m. to 3:00 p.m. only from Mondays to Fridays (except during Philippine or Poland holidays).

To ensure strict observance of the necessary health protocols, the Consular Section will provide passports, visas and other consular services strictly BY APPOINTMENT ONLY.

All consular clients are requested to visit this link: warsawpe.dfa.gov.ph/consular-services/Appointment3 or call first (+48 22 490 2025 / +48 694 491 664) to secure an appointment for a specific date and time.

Walk-in clients will not be accommodated unless there is a cancellation or there is an available time slot. To avoid inconvenience, please do secure first an appointment.

For urgent matters outside of office days and hours, please call the Embassy’s Emergency Number at + 48 604 357 396.

____________________________________________

ANUNSYO

Nais po naming ipabatid na mula sa 01 July 2021,  ang Consular Office ng Embahada ay bukas mula sa ika 8:30 ng umaga hanggang sa ika-12:00 ng tanghali at mula sa ika-1:00 ng hapon hanggang Ika-3:00 ng hapon lamang mula Lunes hanggang Biyernes (maliban sa Philippine o Polish na araw na bakasyon).

Upang mahigpit ang pag-sunod ng mga alintuntunin pangkalusugan, ang Consular Section ay magbibigay ng serbisyo para sa pasaporte, bisa at iba pa sa paraan ng mahigpit NA PAGTATALAGA LAMANG.  Lahat ng kliyente ng Consular Section ay pinakikiusapang bumisita sa link na ito: warsawpe.dfa.gov.ph/consular-services/Appointment3)  o tumawag muna sa  (+48 22 490 2025 / +48 694 491 664)  para magpatalaga ng araw at oras ng pagpunta sa Pasuguan.

Ang mga kliyente na walang appointment ay hindi maaring patuluyin sa loob ng Embahada maliban kong may nagkansela ng appointment o may bakanteng timeslot. Para maiwasan ang abala/hirap, pinapayuhan ang mga kliyente na kumuha muna ng appointment.

Kung may apurahang pangangailangan sa mga araw na walang pasok o opisina, maari po ninyong tawagan ang Emergency Number ng Embahada: + 48 604 357 396.

___________________________________________

OGŁOSZENIE

Ambasada informuje, że od dnia 01.07.2021 r. Dział Konsularny będzie czynny w godzinach od 8:30 do 12:00 oraz od 13:00 do 15:00 wyłącznie od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt filipińskich i polskich).

Aby zapewnić ścisłe przestrzeganie niezbędnych protokołów zdrowotnych, Dział Konsularny będzie akceptował jedynie interesantów (Paszporty, wizy i inne usługi konsularne) wcześniej UMÓWIONYCH NA SPOTKANIE.

Wszyscy klienci konsularni proszeni są o kontakt za pomoca formularza kontaktowego (warsawpe.dfa.gov.ph/consular-services/Appointment3) lub telefoniczny (+48 22 490 2025 / +48 694 491 664) w celu umówienia się na konkretną datę i godzinę.

Klienci przychodzący bez potwierdzonego terminu wizyty nie zostaną przyjęci, chyba że pojawi się w danej chwili, wolny przedział czasowy spowodowany odwołaniem spotkania innego klienta. Aby uniknąć niedogodności, Ambasada prosi o wcześniejsze umówienie się na wizytę przed przyjazdem.

W pilnych sprawach poza godzinami pracy prosimy dzwonić na numer alarmowy Ambasady: + 48 604 357 396.