MENU

ADVISORY

Filipinos travelling or transiting through India are hereby reminded on the restrictions/laws of India concerning the entry into their country of large amounts of precious metals such as gold, silver and platinum, precious and semi-precious stones (diamond, ruby, emerald, sapphire, etc.).

To avoid inconvenience, Filipinos are hereby informed that India is strictly implementing its Indian Customs Act of 1962 wherein large importation of gold and precious stones are strictly prohibited. Those suspected of carrying large amounts may be searched and if found in possession of these prohibited items may be apprehended and charged accordingly. It is therefore strictly advised to refrain from carrying large amounts of these items and to reject any request to carry items into India from strangers..

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PAALALA

Isang paalala sa ating mga kababayang Pilipino sa Poland na patungo o dadaan sa India ukol sa mahigpit na pagbabawal sa pagdadala ng malaking halaga ng mga metal na katulad ng ginto, pilak at platinum kabilang na rin ang mahahalagang batong katulad ng diamante, esmeralda, rubi, atbp.

Upang maiwasan ang anumang abala sa mga paliparan sa India, ang lahat ay pina-aalahanan na ang India ay mahigpit na pinatutupad ang kanilang Indian Customs Act of 1962 na nagbabawal sa malaking importasyon ng mahahalagang metal sa India. Ang mga pinagsusupetsahan ay maaaring siyasatin at kung mapatunayan ay kakasuhan ng naaayon sa kanilang batas. Ang lahat ay malugod na pinapayuhang huwag magdala ng malalaking halaga ng mga nasabing metal sa India at kung maaaring huwag pagbigyan ang mga hindi kilalang tao na humihiling na magpadala ng pakete patungo sa India.